Bel Ağrılarında Epidural Enjeksiyon

Kategoriler SağlıkYayınlanan

Epidural enjeksiyon uygulamaları, bel ağrılarında cerrahi girişimlerden önce egzersiz programları, medikal ilaç tedavileri ve epidural enjeksiyon yöntemleri uzun yıllardır tüm dünyada giderek artan sıklıkta uygulanmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle gelişen bu yöntemler içinde en sık uygulanan epidural ve transforaminal enjeksiyon yöntemleridir.

Bel ağrısında uygulanan enjeksiyonların tedavideki yeri nedir?

Epidural enjeksiyon uygulamaları, bel ve boyun ağrılarının tedavilerinde kullanılmaktadır. Çeşitli epidural enjeksiyon yöntemleri, bel ve boyun ağrıları için pek çok kişide hızlı ve tam bir düzelme sağlar. Bu enjeksiyonlar, tipik olarak bel ağrısı için çeşitli ilaçlar kullanmış ve bundan fayda görmemiş; ayrıca fizik tedavi yöntemleriyle de ağrıda yeterli düzelme sağlanamamış, cerrahi müdahale gerektirmeyen hastalara uygulanır. Bu enjeksiyonlar ağrının ortadan kaldırılması için uygulanmakla birlikte ağrı kaynağını ortaya çıkarmak için de yararlıdır.

Enjeksiyon teknikleri ağrıyı nasıl azaltır?

Enjeksiyonlar ağrının ortadan kalkması için ağızdan kullanılan ilaçlardan ya da kalçadan veya damardan yapılan iğnelerden çok daha etkilidir. Çünkü bu yöntemlerle uygulanan ilaçlar vücudun her yerine dağılmayıp direkt olarak ağrıyı oluşturan anatomik bölgelere ulaştırılmaktadır. Ağrılı bölgeye uygulanan steroid türü ilaçlar, güçlü yangı giderici etkileriyle ağrının kaynağındaki yangıyı ortadan kaldırır. Ayrıca, örneğin bel fıtığında uygulanan bu tür ilaçlarla fıtığın çevresindeki ödem geriletilerek olay bölgesi rahatlatılır.

Enjeksiyonlar bel ağrısının tanısında ne şekilde kullanılır?

Enjeksiyonlar tanısal olarak bel ağrısının kaynağını belirlemek için uygulanabilir. Fiziksel muayene ve görüntüleme yöntemleri ile ağrının nedeni tam olarak ortaya konulabilmelidir. Bu durumda çeşitli enjeksiyonlarla ağrının belin hangi yapısından köken aldığı belirlenebilir. Bu amaçla belde yer alan çeşitli yapılara lokal anestezi ilaçları verilir.

Bel ağrısı tedavisinde kullanılan enjeksiyonlar nelerdir?

En sık uygulanan enjeksiyonlar

– Epidural ve transforaminal enjeksiyonlar
– Sinir kökü blokları
Lomber Faset eklem enjeksiyonları
Sakroiliyak eklem enjeksiyonları

Bel ağrısı tedavisinde en çok uygulanan enjeksiyon yöntemi tüm dünyada olduğu gibi epidural ve transforaminal enjeksiyonlardır. Epidural enjeksiyon, güçlü yangı giderici etkileri olan ilaçların omurga kanalı içine uygulanmasıdır. Dünyada 40 yıldan fazla zamandan beri omurga kaynaklı çeşitli ağrıların tedavisinde kullanılan, iyi sonuçlar alınmasını sağlayan ve yan etkileri çok az olan bir işlemdir.

Epidural Enjeksiyon

Epidural ve transforaminal enjeksiyonlarda hasta tercihleri

Enjeksiyonlar en çok bel fıtığı hastalarında uygulanmaktadır. Amaç fıtık başlangıcı ya da fıtık olan disk bölgesindeki ödemi ortadan kaldırmak, disk çevresindeki yangıyı ve olası bir sinir kökü basısını azaltmaktır. Erken dönemde uygulama yapılmaz ise, şikayetler artabileceği gibi kontrolsüz refleks hareketlerde ve travmalarda daha zor durumlar ortaya çıkabilmektedir. İlerlemiş durumlarda ise kısmi kuvvet kayıpları da görülebilmektedir. Yöntem, düşük riski ve önemli bir yan etki potansiyeli olmaması nedeniyle yaygın bir yöntemdir. Özellikle ilaç tedavisi, egzersiz ve fizik tedavi gibi konservatif yöntemlerle düzelme sağlanamayan disk kaynaklı bel, bacak ağrılarında tercih edilir. Belin yanı sıra boyun ve sırt omurlarının fıtıklarında da aynı yöntem uygulanmaktadır. İşlemin uygulandığı hastaların büyük bölümünde ağrı tamamen yok olur. Düzelme sağlanamayan az sayıdaki hastada ise işlem tekrarlanabilir. Genel olarak kabul görülen, epidural enjeksiyon işleminin bir kaç ay içinde 3 kez uygulanabilirliğidir.

Bu ve benzer şikayetler aynı şekilde boyun bölgesindeki omurlarda da görülebilmektedir. Epidural enjeksiyonlar bir çok noktanın yanı sıra bazı hallerde boyun ağrıları için servikal faset eklem enjeksiyonları önerilmektedir. Bu aşamadaki boyun ağrıları için genel olarak tercih edilen bir uygulama biçimidir.