Cerrahi Sonrası Gelişen Hasarlar

Kategoriler SağlıkYayınlanan

Modern omurga kaynaştırma cerrahi tekniklerinden en çok rastlanan risk, cerrahiyi takiben bel ağrısı semptomlarının hafifletilmemesidir. Her durumda en iyi ihtimalle, bu risk omurga füzyon cerrahisinde en az %20’dir. Bu sonucun olasılığı, üç veya daha fazla seviyedeki füzyonlarla daha da sıklaşır. Bu sonuç genellikle “başarısız omurga cerrahisi sendromu” olarak anılır.

Psödoartroz adı verilen, omurların ameliyat sonrasında birbirine yapışmayacağı bir risk söz konusudur. Modern teknikler omurga füzyon cerrahisinde yaklaşık %5 ile %10 arasında gerçekleşir.

Tıbbi literatürde, sigara tüketen başarılı omurga kaynaşma oranının daha düşük olduğunu iyi belgelemektedir. Eğer pedikül vidaları kullanılmışsa, vidaların kırılma veya gevşemesine bağlı, kaldırma veya vida çubukların revize etmek için yeniden ameliyat gerekebilir, bu süreçte de bir takım riskler vardır.

Ön greftler ve kafesler, tekrar omurga ameliyatı gerektirebilecek düzeyde göçebilir veya yere düşebilir. Ön cihazlar bir PLIF veya TLIF (sırttan geçer) yerine anteriora (ön tarafından) yerleştirildiyse, bu revizyon omurga kaynaştırma ameliyatını arka arkaya (arka tarafından) yapmak en güvenli yöntemdir.

Tüm omurga füzyon cerrahileri komplikasyonlar için potansiyele sahiptir. Neyse ki komplikasyonların çoğu seyrek görülür. Olabilecek komplikasyonlar, enfeksiyon, kanama ve anestetik komplikasyonlar gibi her türlü ameliyatla ilişkili komplikasyonları içerir.

Sırtta omurga kaynaştırma cerrahisinin bir diğer potansiyel komplikasyonu her tür sinir hasarını içerir. Bacakların mukavemet ve sansasyonlarında büyük bir kayıp veya barsak veya mesane kontrolü kaybı meydana gelmesi de nadir olarak gözlemlenebilir. Ön füzyonu olan küçük bir yüzdede, nadir bir komplikasyon, omurga kaynaştırma ameliyatı sonrasında boşalmanın güç olmasına neden olur. L5-S1 disk alanının önünde sinirlerin küçük bir pleksusu, boşalmayı kontrol etmeye yardımcı olur. Bu sinirler etkilenirse (zamanın %1’inde olabilir) o zaman bir valf kapanmaz ki ejakülayı dışa iter. Sonra ejakül, mesaneye giren en az direnç yolunu izler. Bu komplikasyonun en önemli yan etkisi, anlayışın tamamlanması çok zordur. Güçlenme etkilenmez ve cinsiyet hissi hâlâ aynıdır. Durumların yaklaşık yarısında bu komplikasyon yaklaşık 6 – 12 ayda giderilir.