Düşünmek; hareket etmeye iter

Kategoriler SağlıkYayınlanan

“Düşünmek hareket etmeye iter” prensibi nöroplastisitenin modern anlayışı ve tecrübesi üzerine kurulu bilimsel bir yöntemdir. Düşünme ile hareket tetiklenmesine bağlı olarak beyinde nöronlar kaybedilmiş hareketleri yeniden öğrenebilmektedir.
Felç tablosu; Beyin, Omurilik, Periferik Sinirler, Kafa Çiftlerinde meydana gelen hasarlara bağlı gelişen hareket bölgelerinin kullanılamaması sonrası dışarıdan gördüğümüz hareket kusuru tablosunu ifade eder. Olayın şiddeti kişinin yatak düzeyinde bakıma muhtaç kalması derecesinden hafif bir bozukluğa kadar çok geniş yelpazede seyreder. Felç tablolarının tanımlanması Nöroloji, Beyin Cerrahi ve FTR uzmanlarının görüşleri doğrultusunda yapılır.

Peki neden “düşünmek hareket etmeye iter” prensibi ile hareket ediyoruz. Çünkü felç tablolarının giderilmesi için yapılan çalışmalara ve bireyin hastalanmadan önce yapabildiği faaliyetleri yeniden geri kazanıp yapabilmesi konusunda yürütülen çalışma ve tedavi süreçleri “Rehabilitasyon” olarak bilinir. Bu rehabilitasyonun dayandığı temel prensiplere Nöroplastisitedenir.

Nöroplastisite, doğuştan gelen bir beceridir. Sinir hücrelerinin bir dizi davranışının yeniden öğrenebilme yeteneğidir. Bu yeteneği doğru bir biçimde açığa çıkararak hareketlerin tekrar tekrar yapılabilirliğini göstermek ve sürdürmek Rehabilitasyonun başarısını getirir. Bir nöronun, bir hareketi tekrar etmesi ile öğrenmeye dayalı gelişim oranı %100 dür. Bu süreç 20 günlük bir çalışmanın neticesidir. Eğer ki çalışma kişinin beyin hasar durumuna göre değerlendirildiğinde, uzun vadede %400 oranında kabiliyetin geri kazanılması mümkündür. Bu hareketin normal düzeye yakın bir görüntü vermesini sağlamaktadır. Birey bu hareketleri tekrar etmede bir süreklilik gösterdiğinde beyinde kalıcı biçimde programlanmış hareket olarak benimsenmektedir.

Nöroplastisite
Nöroplastisite

Nörolojik rehabilitasyon

Mentamove Rehabilitasyon Metodu; Nöroplastisiteyi erken veya geç dönemde harekete geçirebilen Nörolojik Rehabilitasyon ajanıdır. Tek başına diğer yöntemlerle kıyaslandığında Mentamove® ile yapılan çalışmalarda hastaların hareket kabiliyetlerini “öğrenerek” daha doğru ve daha hızlı bir şekilde geri kazandıkları gözlemlenmiştir. Mentamove, düşünsel aktivite ile beynin hareket kusuru olan noktasına transfer ile sağlanır. Kişinin motivasyonu ve çalışma konsantrasyonu hareketin geri kazanımına büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Sürekli olarak doğru şekilde yapılan hareket tekrarları ile kaybedilmiş hareketler geri kazanılmaktadır. Beyindeki sağlam nöronlar bu kazanılmış hareketi öğrenmiş olmaktadır.

“Mentamove® Merkezi Sinir Sisteminin (Beyin ve Omurilik) işlevlerini rejenere (yenileme) etme yeteneğinden yararlanarak, Nörolojik sekellerin giderilmesi, özellikle rehabilitasyonla ve gerekli destek sağlandığı takdirde mümkündür. Bu nedenle Mentamove® öncelikle bilinçli zihinsel antrenman (düşünerek hareket etmeye çalışmak) sonrası uzvun harekete geçmesini sağlar.”

Düşünmek; hareket etmeye iter
Nörolojik Rehabilitasyon Yöntemleri