Felç “inme – stroke” Nedir?

Kategoriler SağlıkYayınlanan

Felç “inme – stroke” beyin kanlanmasının bir nedenden dolayı aniden kesilmesi (iskemi=kanlanma bozukluğu) halinde gelişir. Ayrıca felç “inme – stroke”, beyin damarlarından birinin aniden patlamasıyla çevre doku içerisine kanın (kanamalı inme) yayılarak beyin dokusuna ve hücrelere zarar verme halidir. Bu tanımlamalara göre 2 tip inmeden bahsedilebilir.

Damar Tıkayıcı İnmeler: Beyin damarlarından birinin veya bir kaçının aynı anda tıkanması ile ortaya çıkan tablodur. Beyin damar tıkanmaları, genellikle yüksek tansiyon hastalarında görülmekle birlikte, travmatik bazı durumlarda da görülebilir. Yüksek tansiyona bağlı gelişen tablolarda, damar çeperlerinde bulunan pıhtılaşmış kanın kalp basıncı ile bulunduğu konumdan koparak, damar hattı boyunca çözülmeden beyne ulaşması ve geçemeyeceği bir noktada damarın tıkanmasına neden olmasıdır.

Beynin kandan beslenmesi kesilmiş olur. Böylece nöronlar kandan gelecek proteinleri, şeker ve oksijeni alamadığı için hücre ölümleri gerçekleşir. Gelişen hücre ölümleri, nöronların birbirleri ile bağlantısının kesilmesine ve veri transferi sorununa sebep olur. Böylece ilgili bölgedeki nöronlar yeterli düzeyde emg açığa çıkaramadığı ve periferik sinir sistemi ile ilgili kas gruplarına sinyal gönderemediği için kişide kuvvet kaybı gelişir. Bu tablo genel olarak “Hemipleji” olarak adlandırılır.

Felç (Stroke)

Kanamalı İnmeler: Beyin damarlarından herhangi birinin yırtılması ile açığa çıkan kanama aniden gelişmeleri nedeniyle “kanamalı inme” olarak adlandırılırlar. Daha çok anevrizma denilen beyin damarlarının balonlaşması durumlarında, yüksek tansiyona bağlı olarak damar yırtılmaları sonucu ortaya çıkmaktadır. Beynimizde böyle bir durum oluştuğunda tam anlamı ile “saatli bomba ile yaşamak” tabiri kullanımı yersiz değildir.

Kanamalı felç

İnmeye ait belirtileri saptamak ve tanımak çok kolaydır; ani bilinç kaybı veya güçsüzlük (özellikle vücudun bir tarafında tutmama), konuşma veya konuşulanları anlama zorluğu, ani yürüme güçlüğü, baş dönmesi, veya dengede durma zorluğu, koordinasyon ve çevreyle ilişki kurma zorluğudur. Beyin hücreleri yeterli oksijen ve gerekli besin maddelerini (mineraller ve karbonhidratları) alamama nedeniyle hızlı bir şekilde ölmeye başlarlar yada ortama kan karışması nedeniyle yırtılma ve kopmalara bağlı olarak aniden ölürler. Hasara uğrayan hücrelerin bazıları birkaç saat içinde dengeye gelmeye çalışırlar. Zamanında yapılan uygun tedaviyle bu hücreler korunabilirler.

Etiyoloji

Teşhis Yöntemleri

İnme birçok tetkik yöntemiyle teşhis edilebilir. Kısa bir nörolojik muayene, kan testleri, Bilgisayarlı Beyin Tomografileri (BBT), Magnetik Resonans Imaging (MRI) çekimi, Doppler Ultrasound ve anjiyografi gibi yöntemler ile teşhis konulabilir.

Etiyolojik Faktörler (Sebepleri)

İnme bazen ailevi yatkınlık gösterir. Aile üyelerinden birinde genetik bir yatkınlık olabileceği gibi yaşam tarzı da inme gelişmesine neden olabilir. İnme için en büyük risk faktörleri Hipertansiyon (HT), Kalp Hastalıkları, Şeker Hastalığı ve Sigara Kullanmadır. Diğer ağır risk faktörleri içinde alkol kullanımı ve bağımlılığı, yüksek kan kolesterol düzeyleri, uyuşturucu ilaç kullanımı ve genetik veya konjenital bozukluklar sayılabilir. İnme için bazı nadir risk faktörleri içinde sadece kadınlar ön planda sayılmaktadır. Bunlardan öncelikli olay gebeliktir, ölü doğum ve menopozdur.