Hakkımızda

Felç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Binlerce yıldır insanlar sağlıklarını tekrar geri kazanmak için mücadele vermektedir. Bilimsel çalışmalar aynı şekilde son hızla insanı daha sağlıklı yapabilmek uğruna yürütülmektedir. Değişik hastalık grupları içinde felç çok önemli bir yer tutmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütüne göre Amerika Birleşik Devletlerinde toplumun %18 kadar bir kesiminde beyin hasarlı veya insan beyninin düzenli ve doğru işlev yapamamasından kaynaklanan bozukluklar olduğu bildirilmektedir. Bu oranlar diğer ülkeler için de aynı şekilde geçerliliğini sürdürmektedir.

Ülkemizde her yıl 100.000 civarında insan felç olma sonucu hastanelere başvurmakta ve hastalıklarının tedavileri için mücadele vermektedirler. Toplum sağlığı açısından çok önemli sorunları da beraberinde getiren bu hastalık haline bu güne kadar ne yazık ki çözüm getirecek etkili bir yöntem bulunamamıştır. Halen malul, engelli, özürlü olarak veya emekli edilerek kendi haline terk edilen binlerce hasta evlerinde bakım görmektedirler.

Biz Mentamove Türkiye olarak kuşkusuz binlerce hastayı mutlaka tedavi edebileceğimiz iddiasını taşımamaktayız. Ancak iyileşme potansiyeli olan hastaların tespitinde ve bu olgulara yerinde ve kendisine en yakın merkezlerde veya evinde hizmet verilebileceğini biliyoruz. Yatağa bağımlı birçok felçli olgu veya spastik engelli olgu yanında daima ikinci bir kişinin yardımına ve desteğine ihtiyaç duymaktadır. Ancak Mentamove ile desteklenecek bir çok olgu tek başına yaşamını daha iyi standartlara da ulaştırabileceğini bilimsel veriler ile bildirilmiştir.

Serebral Palsi (CP) tanısı konmuş kişilerde uygulanan EMG tabanlı elektrostimülasyon metotları ile olumlu sonuçlar alınmaktadır. EMG tabanlı yapılan çalışmalarda Nöroplastisiteye yatkınlık daha optimal iyileşme sağlar.

Mentamove Uygulamalar

Peroneal Uygulama

Mentamove Peroneal Uygulama

Diz Uygulama

Mentamove Diz Uygulama

Mentamove Uyluk Uygulama

Önkol Uygulama

Mentamove Önkol Uygulama

Omuz Uygulama

Mentamove Omuz Uygulama

Etki Alanları