Mentamove Rehabilitasyon

Mentamove Rehabilitasyon

Mentamove Rehabilitasyon; “Düşünmek Hareket Etmeye İter” prensibinden yola çıkarak nöroplastisitenin modern anlayışı ve tecrübesi üzerine kurulu bilimsel bir tedavi metodudur. Merkezi Sinir Sisteminin (Beyin ve Omurilik) hasar görmesiyle birlikte işlevlerini yeniden kazanabilmesine yönelik EMG tabanlı bir çalışma yöntemidir. Kaybedilmiş hareketlerin yeniden öğrenilmesi ve bunların kalıcı hale gelmesi için programlanmış rehabilitasyon programıdır.

Beyin ya da sinir hasarına bağlı gelişen hareket kayıpları, kusurları idiyomotorik çalışmalar ile yeniden kazanılabilmektedir. Bu esnada ise beyindeki nöronlar sinir sistemi üzerindeki afferent ve efferent yollar ile bu elektrostimülasyonu aktarır. Aktarılan stimülayon ile kaslarda istemli kasılmaların elde edilmesi ile beyin uyarılmış olur. Bu şekilde düzenli ve istemli elde edilen uyarılar bireyin hareket kusuru yaşadığı bölgedeki kas kontrolünü arttırır. Kontrolü artan kaslar elde edilen istemli kasılma ile daha da gelişmeye başlar. Bu da bölgede EMG düzeyinin artmasına neden olur. Hareketler öne çıkmaya başlar. Asıl önemli konu ise beyin hasarına bağlı olan rahatsızlıklarda bu görevi sağlam olan nöronlar bir birileri ile koordine olarak yapmaya çalışır.

Mentamove rehabilitasyon ile istemli (bilinçli) kasılmaların elde edilmesi ile kişinin hareketi öğrenmeye başladığını görürüz. Bu işlem uzun soluklu çalışma periyodları sonrasında ortaya çıkar. Bilinçli davranış biçimlerinin öne çıktığı çalışmalarda süreç oldukça zorludur. Ama imkansız değildir. Başarıya ulaşmanın tek yolu sabırla tekrar tekrar çalışmaktan geçmektedir.

Mentamove Rehabilitasyon
Mentamove Rehabilitasyon

Rejenerasyon (yenilenme) nasıl olur

Rejenere (yenileme) etme yeteneğinden yararlanarak nörolojik sekellerin giderilmesi, özellikle rehabilitasyonla da gerekli destek sağlandığı takdirde mümkündür. Bu nedenle Mentamove® öncelikle bilinçli zihinsel antrenman (düşünerek hareket etmeye çalışmak) sonrası harekete geçmeyi sağlar. Bireylerin üst düzey performansa dayalı bilişsel çalışmalarda kaslarda bulunan sinirlerin duyarlılığı artmaktadır. Bu da aldığı emg sinyallarini beyine iletilmesini sağlamaktadır. Beyinde ilk zamanlarda bir kaos yaşanır ve tepki olarak spastisite artar. Spastisitenin artması ile çalışma bölgesinde de ters kasılmalar görülür. Beyin burada verilen stimülasyona karşı direnç göstermektedir. Beyin kontrol edemediği bölgeyi koruma altına alır ve kapatmaya yönelik refleks geliştirir. Mentamove rehabilitasyon ise tam aksine açmaya yönelik çalışmalar yaparak beynin direncini kırmaya çalışır. Direnç kırıldığında ise eklem hareketleri rahatlamış olur. Kasılma azalmıştır. Artık açmaya yönelik çalışmalar ve gelişimler daha kolay olmaktadır. Bu işlem silsilesinde beyin kendini geliştirir ve hareketin bu şekilde yapılması gerektiğini kavrar. Bu rejenerasyon (yeniden öğrenme) dur.

Mentamove rehabilitasyon nasıl etki eder?

Hareket kısıtlılığı olan bölgenin kendini kapatmaya, Mentamove rehabilitasyonu ile de açmaya yönelik elektrostimülasyon verdiğini söylemiştik. Kapanan bölgenin kasları spastisitenin artması ile donmaya ve atrofiye (kas erimesi) gitmeye başlar. Kişi o bölgenin çarpma ve düşmeyle hasar görmemesi içinde refleks olarak kapatır. Bu da beynin öğrendiği korunma yöntemidir.

Mentamove ile doğal düşünce ve harekete geçme şeklindeki fonksiyon mantığını takip edip belli bir hareketi yapmaya odaklanmış hastanın çalışmasını kolaylaştırır.

İnsan beyni kusursuz olarak düşünür. Bir hareketi ‘kalem tutma, bay bay yapma, düğmeye basma, piyanoda çalma, kapı kolunu çevirme…’ gibi yapmayı çok güzel bir şekilde doğru olarak planlar. Hareketi gerçekleştirmek için ilk hamleye dikkat eder. Eğer aynı eylem tekrarlanacaksa birkaç antrenman ile düzenli ve otomatize edilmiş şekilde yapılır hale gelir.

Sağlıklı beyinde bu çok kolaydır. Felçli veya hasara uğramış beyinde ise bunu bir cihaz yardımıyla yeniden elde etmek sadece düşünce mantığı çerçevesinde başlatılıp, fiziksel olarak da desteklenmesiyle yeniden öğrenilebilir. Felç geçiren olguların çok önemli kısmı düşünme yeteneklerini korurlar, geriye sadece doğru antrenman yaptırmak ve doğru metotları kullanmak kalıyor. Mentamove® ile yapmış olduğumuz çalışmalarda bunu yapmanın çok kolay olduğunu gördüğümüz gibi, beyindeki fonksiyonların arttırılmasının, yada bir merkezden başka merkezlere yeniden programlandığını gösterdik. Bizim için artık teknoloji bu alanda evrimini Mentamove® ile tamamlayarak rehabilitasyona en büyük desteği sağladığını düşünüyoruz.

Mentamove diğer rehabilitasyon ajanlarına göre daha üst segmentte tasarlanmış bir metottur. EMG ye dayalı eş zamanlı elektrostimülasyon programları henüz yaygınlaşmamıştır. Mentamove bu eş zamanlı EMG tetiklemeli elektrostimülayonun doğruluğunu 1997 de ispat etmiştir. Fizik tedavi ajanlarının arasında yer alması uzun zaman alacağını o yıllarda da söylemiştik. Bunun olması için ise 30 yıla ihtiyaç olduğunu da belirtmiştik. Bu sürenin dolmasına pek bir zaman kalmamasına rağmen halen ilgi devam etmektedir. Mantığını anlayan ve kabullenen yetkin ellerde çok iyi işler çıkmaktadır.