Mentamove;
– serebral palsi (cp)
– beyin ameliyatları
– omurga ameliyatları
– sinir hasarları tedavilerinde uygulanır

“Nörolojik Rehabilitasyonda Mentamove ile felç tedavisinde iyileşmeye yönelik tedaviler”

“Düşünmek Hareket Etmeye İter”

Mentamove; Nöroplastisitenin modern anlayışı ve tecrübesi üzerine kurulu bilimsel bir tedavi metodudur. Merkezi Sinir Sisteminin (Beyin ve Omurilik) işlevlerini rejenere (yenileme) etme yeteneğinden yararlanır. Nörolojik sekellerin giderilmesi, özellikle rehabilitasyonla ve gerekli destek sağlandığı takdirde mümkündür. Bu nedenle Mentamove bilinçli zihinsel antrenman (düşünerek hareket etmeye çalışmak) sonrası uzvun harekete geçmesini sağlar.”

Felç tablosu beyin, omurilik, periferik sinirler, kafa çiftlerinde oluşan hasarlar sonrasında ortaya çıkan hareket kaybıdır. Dışarıdan görünen hareket kusuru tablosunu ifade eder. Felç tablosu, yaşanan rahatsızlığın yarattığı etkiye göre değişkenlik gösterir. Bu da felce neden olan hasarın boyutu ile orantılıdır. Elbette kişinin yaşı, hareket kabiliyetinin boyutları da iyileşmede önemli etkendir. Kişinin yatak düzeyinde bakıma muhtaç kalması derecesinden hafif bir bozukluğa kadar çok geniş yelpazede seyreder. Felç tablolarının tanımlanması Nöroloji, Beyin Cerrahi ve FTR uzmanlarının görüşleri doğrultusunda yapılır.

Felç tablolarının giderilmesi için yapılan çalışmalara ve bireyin hastalanmadan önce yapabildiği faaliyetleri yeniden geri kazanıp yapabilmesi konusunda yürütülen çalışma ve tedavi süreçleri “Rehabilitasyon” olarak bilinir. Rehabilitasyonun dayandığı temel prensibe Nöroplastisitedenir.

Nöroplastisite, doğuştan gelen bir yeti’dir. Sinir hücrelerinin bir dizi davranışının yeniden öğrenebilme yeteneğidir. Bu yeteneği doğru bir biçimde açığa çıkarmak ve sürdürmek Rehabilitasyonun başarısını getirir.

Mentamove Rehabilitasyon Metodu; Nöroplastisiteyi erken veya geç dönemde harekete geçirebilen “Rehabilitasyon” ajanıdır. Tek başına diğer yöntemlerle kıyaslandığında Mentamove® ile yapılan çalışmalarda hastaların hareket kabiliyetlerini “öğrenerek” daha doğru ve daha hızlı bir şekilde geri kazandıkları gözlemlenmiştir.

Serebral Palsi (CP) – Felç – Sinir Sistemi Hasarları bilimsel tedavi yöntemi.

Mentamove “Brain Efficency Training” tanımlı bir metottur.

HEDEF DÜŞÜNSEL AKTİVİTENİN ARTIRILMASI

Mentamove Uygulama

Mentamove ne sağlar?

  • Beyin hasarlı kişilerde, dikkat dağınıklığını toparlamaya yardımcı olur.
  • Sağlam nöronların, kaybedilmiş hareketleri yeniden öğrenmesini sağlar.
  • Sinir hasarlarında EMG tetiklemesi ile sinir hattını onarmaya yardımcı olur.
  • Serebral palsi de botoks uygulamasına gerek kalmadan spastitisiteyi daha hızlı yenmeye yardımcı olur.
  • Mental Training “düşünsel aktivite” ile idiyomotorik çalışmayı tetikler.
  • Erken dönem hemiplejilerde hareketlerin geri kazanımı kolaylaşır.
  • Cerrahi sonrası gelişen hareket kayıplarının geri kazanılmasına yardımcı olur.

Felç Tedavisinde Mentamove® Metodu, Bilindiği gibi felç veya kısmi felç insan beyni, omurilik veya etraf sinirlerden birinin veya birkaç tanesinin zedelenmesi sonucu ilgili uzuvda ortaya çıkan fonksiyon kaybı ve o uzvu verimli kullanamama halidir. Felç ile birlikte sık görülen diğer belirtiler ise ilgili uzuvda uyuşukluk, ağrı ve sertliktir. Bu durum uzun vadede hareketsizliğe bağlı olarak ilgili uzuvda kasların erimesi ve eklemlerin donarak kilitlenmesi ile sonuçlanır.

Felç doğumdan itibaren ölünceye kadar her yaşta görülebilen bir olaydır. Felç olayı insanlık tarihi kadar eski bir olaydır. Felçlerin sebepleri, tıptaki gelişmeler sayesinde bu gün artık kolayca saptanabilmektedir. Ancak tedavisinde alışılagelmiş rehabilitasyon yöntemleri belli bir aşamaya kadar tedavi sağlayabilmekte iken yüksek teknoloji sayesinde insan beynine yeni görevler yükleme ve yeniden öğretme imkanı doğmuştur.

Mentamove ile mental çalışma

Blog

“Felçli hastaların hareketleri yeniden kazanabilmesindeki en büyük etki, Beyin üzerinde nöronların hareketleri yeniden öğrenerek hafızaya kaydetmesidir.”

Etki Alanları

Mentamove hakkında detaylı bilgi alın.

info@medet.com.tr