Beyin Fizyolojisi

Kategoriler SağlıkYayınlanan
brain

Beyin fizyolojisi, insan bedeninin en önemli yaşamsal organıdır. Beyin fizyolojisi nin görevi, sinir ağı ile vücudun her yerinden bilgi alıp, bu bilgiyi yorumlamayı ve ilgili uzvun buna nasıl cevap vermesi gerektiğini kurgular. Beynin yorumladığı bilgiler arasında koku, ışık, sesler ve ağrı bulunur. Beyin aynı zamanda nefes alma, kan basıncını koruma ve hormon salma (bazı hücreleri ve organları kontrol eden kimyasal sinyaller) gibi hayati operasyonları gerçekleştirmeye yardımcı olur.

Beynin Bölümleri

Beyin bölümlere ayrılmıştır. Bu bölümler arasında serebrum, serebellum, diensefalon ve beyin sapı bulunur. Bu kısımların her biri beynin genel işinin belirli bölümlerinden sorumludur. Büyük parçalar daha küçük parçalara ayrılan ve işin daha küçük bölümlerini işgal eder. Aynı görev için farklı alanlar genellikle sorumluluğu paylaşır.

Beyin Bölümleri
Beyin Bölümleri

Beyincik beynin en büyük kısmıdır. Bellek, konuşma, duyular, duygusal tepki ve daha fazlası için sorumludur. Loblar denilen birkaç bölüme ayrılmıştır. Bu loblar frontal, temporal, parietal ve oksipital olarak adlandırılır; her biri beyin işlerinin belli bir bölümünü işlemektedir.

Serebellum beyin altında ve arkasında olup beyin sapına yapıştırılmıştır. Motor fonksiyonunu, vücudun denge kabiliyetini ve gözler, kulaklar ve diğer duyu organları tarafından beyne gönderilen bilgiyi yorumlama yeteneğini kontrol eder.

Beyin sapının yönettiği işlevler arasında solunum, kan basıncı, bazı refleksler ve “savaş veya kaçış” cevabı olarak adlandırılan süreçte vücutta meydana gelen değişiklikler bulunur. Beyin sapı ayrıca birkaç ayrı bölüme ayrılır: orta beyin, pons ve medulla oblongata.

Beyin gövdesinin üstündeki beyincikte diensefalon vardır. Görevleri arasında duyusal işlev, yiyecek alımı kontrolü ve vücudun uyku döngüsünü kontrol etmemizi sağlar. Beynin diğer kısımlarında olduğu gibi, bölümlere ayrılmıştır. Bunlar talamus, hipotalamus ve epithalamus içerir.

Beyin, birkaç savunma katmanı tarafından hasardan korunur. En dışta kafatasının kemikleri vardır. Kafatasının altında meningsler, beyin ve omurilik çevreleyen sağlam bir zar tabakaları bulunur. Menenjelerin içinde beynin sıvı ile yastığı vardır.

Yine de, beyin hasar görebilir, hastalanabilir veya arıza gösterebilir. Bu sorunlar, kanseri, kafatası kırıkları gibi fiziksel yaralanmaları ve beyni besleyen kan damarlarının kopmalarını içerebilir.

Nöroplastisite ve Nörolojik Rehabilitasyon

Beynin öğrenme yetilerinin artması ve bunların kullanılabilmesi için, hafıza merkezinde öğretilerin kaydedilmiş olması gerekir. Bu davranışsal öğrenimler “Nöroplastisite” olarak adlandırılır. Nöroplastisitenin gelişebilmesi için Nörolojik Rehabilitasyon ajanlarının düzenli şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu aşamada beyin, kaybedilmiş davranışları yeniden öğrenebilmektedir. Nörolojik rehabilitasyon çalışmalarında en etkin isimlerden birisi Yard. Doç. Dr. Mustafa AKGÜN dür.