Rehabilitasyon Yöntemleri

Kategoriler SağlıkYayınlanan

Rehabilitasyon yöntemleri; inmeyi takiben acil müdahale ve sonrasındaki uygulanan rehabilitasyon yöntemleri ülkeden ülkeye değiştiği gibi, hekimden hekime de farklılıklar gösterir. Yüz yıllardan beri inme sonrası oluşan motor kayıpların (felçlerin) tedavi edilemeyeceği kanısı nedeniyle bu inanışı kırmak zordur. Bugün için bile bu nedenle hastalara tedavi amaçlı ne yapılırsa yapılsın herhangi bir neticenin alınmasının mümkün olmadığı yönündedir.

Halbuki ilgili dal uzmanları gelişmekte olan teknikleri alıcı gözle inceleseler ve nörolojik rehabilitasyona gerekli ağırlığı verseler tedavilerindeki hastalarına daha çok faydalı olabileceklerdir.

rehabilitasyon teknikleri
Rehabilitasyon Teknikleri

İnmeden koruyan tedaviler genellikle risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasına dönüktür. Akut (ani) inme tedavileri ise olay geliştiği anda olayı durdurmaya dönüktür. Kanamayı durdurmak veya tıkanan damarı açmaya çalışmak gibi. İnme sonrası geç dönemde ise rehabilitasyon programları sayesinde kaybedilen fonksiyonların üstesinden gelinmeye çalışılması şeklinde sürdürülmektedir. İlaç tedavisi en yaygın inme tedavi seçeneğidir. İnmeden korunmak için sebebe dönük veya inme anında kafa için basıncını azaltmaya dönük veya damar tamiri yada bir vasküler malformasyonu çıkarmak için cerrahi girişimler yapılabilir.

Rehabilitasyonun Ajanları

Bu güne kadar inme sonrası rehabilitasyon için sadece konvansiyonel Fizik Tedavi uygulamalarından bahsedilirdi. Halbuki konvansiyonel Fizik Tedavi ajanları yoğunlukla ağrı tedavisi amaçlı uygulanan yöntemlerdir. İnme geçiren kişiler için uygulanan Fizik tedavi ajanları gurubundaki stimülatörler sadece kişinin kas tonusu kavitesinin gerilemesine yönelik kullanılmakta ve etkili olmaktadır. Bu tip stimülatörler yüksek frekans akım salınımları ürettiği için “Rehabilitasyon” amaçlı kullanılamazlar. Rehabilitasyon ayrı bir konsepttir. Rehabilitasyonda amaç, kaybedilen fonksiyonların yeniden geri kazandırılmasının yanında, geri kalmış kısmi hareket kayıpları ile birlikte günlük yaşamsal aktiviteleri nasıl kazanılmasının olguya öğretilmesidir. Halk arasında da yanlış olarak kullanılan fizik tedavi görmek deyimi yerine rehabilitasyon görmek deyiminin kullanılması daha doğrudur. Nörolojik rehabilitasyon yöntemlerinde kullanılan ve emg tabanlı çalışma yapabilen metotlar kullanılmalıdır. Bu anlamda en etkin bilimsel tedavi metodu Mentamove dur.

Düşünmek; hareket etmeye iter
Nörolojik Rehabilitasyon Yöntemleri

Rehabilitasyonun önemli metotlarından biri; Occupational Therapy‘dir (OT), yani el becerisi ve el ile birlikte zihin meşguliyetine dönük terapi biçimidir. Occupational Therapy içerisinde egzersizler ve inme geçiren hastaya her gün başkası yardımıyla günlük işlevlerini ve aktivitelerini (yemek yemek, içmek ve yutmak, giyinmek, banyo yapma, yemek yapma, okuma, yazma ve tuvalet ihtiyacını giderme) yeniden öğretilmesi, Nöroplastisitenin gelişimi şeklinde olmaktadır.

1 yorum

Yoruma kapalı.