Hipoksik İskemik Ensefolapati

Hipoksik İskemik Ensefalopati

Beynin oksijensiz kalması veya intrapartum asfiksi Serebral Palsiye neden olabilir. Oksijen kaybından kaynaklanan beyin hasarının en yaygın tiplerinden biri, hipoksik iskemik ensefalopati (HIE) olarak adlandırılır. Hipoksik İskemik Ensefalopati (HIE) ortaya çıktığında, genellikle ciddi gelişimsel veya bilişsel gecikmeler tablosu görülür. Çocuklarda gelişim devam ederken daha belirgin hale gelen motor bozukluklara neden olur.

Bu gibi durumlarda gelişen inme/felç tablolarında genellikle palyatif bakım ya da evde bakım ile birlikte periyodik rehabilitasyon gereklidir.

Hiposik İskemik Ensefalopati ile gelişen hasarlar nelerdir?

Beyin hasarı – Beyindeki oksijen eksikliği veya asfiksi

Yenidoğanın vücudu, kısa süreli oksijen tüketimini telafi edebilir, ancak asfiksi çok uzun sürerse, beyin dokusu tahrip olur. Fetal veya yenidoğan asfiksisine bağlı hipoksi iskemik ensefalopati bebeklerde önde gelen ölüm nedeni veya ciddi bozukluktur. Bu tür bozulmalar epilepsi, gelişimsel gecikme, motor bozulma, nörogelişimsel gecikme ve bilişsel bozuklukları içerebilir. Genellikle, bozulma şiddeti bir çocuğun üç ila dört yaşına gelene kadar belirlenemez. Asfiksin uzun zamandır Serebral Palsi nedeni olduğu düşünülüyordu ancak iki çalışma, vakaların yalnızca %9’unun doğrudan asfiksi sonucu olduğunu göstermiştir. Olguların geri kalan %91’inde prematüre doğum, doğum komplikasyonları veya doğumdan hemen sonraki sorunlar Serebral Palsiye neden olduğu anlaşılmıştır. Bazı durumlarda ise, nedeni kesin olarak belirlenemez.

Hipoksik İskemik Ensefalopati
Hipoksik İskemik Ensefalopati

Hipoksik iskemik ensefalopati ne zaman oluşur?

HIE, prematüre bebeklerde görüldüğü halde, tam süreli bebeklerde en yaygındır. Asfiksiyonun zamanlaması ve şiddeti beynin yaralanmayı sağlayan alanını etkileyebilir. Hassasiyet, fetal gelişimde 35. haftadan önce ortaya çıkarsa, hipoksik iskemik ensefalopati periventriküler lökomalazi veya PVL’yi üretebilir. 40 haftada hipoksi derecesi yaralanan beynin alanı ile korelasyon gösterir;

 • hafif hipoksi,
 • parasagital beyaz cevher etkilerken şiddetli hipoksi
 • putamen
 • talamus ve parasantral beyaz cevher etkiler. Etkilenen beyin alanı, çocuğun yaşadığı belirtiler üzerinde önemli bir yere sahiptir.

Nedenleri nelerdir?

Hipoksik iskemik ensefalopatinin risk faktörleri

Asfiksi, Hiposik iskemik esefalopati için en önemli risk faktörüdür. Oksijen yoksunluğunun şiddeti ve uzunluğu, hipoksik iskemik ensefalopati oluşup oluşmadığını ve ne kadar şiddetli olduğunu etkiler. Asfiksiye neden olan olaylar bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerir:

 • Akut maternal hipotansiyon
 • Kötü işleyen ciğerler nedeniyle daha az oksijen içeren kan
 • Kardiyak komplikasyonlar
 • Sefalopelvik orantısızlığın yaralanması
 • Göbek kordonu komplikasyonlarından yaralanma
 • Doğum sırasında beynin bozulmuş kan dolaşımı
 • Nefes alma veya kötü oksijen tedariğinde kesinti
 • İntrapartum kanama
 • Tıbbi ihmal
 • Omurilik hasarı
 • Plasental yineleme
 • Kanamaya neden olan baskı, kanama veya kan akışında azalma
 • Ruptured vasa previa
 • Doğum güvencesi ve doğum
 • Travma
 • Uterus kopması

Fetal inme aynı zamanda hipoksik iskemik ensefalopati olasılığını artırır. Fetüsel inmeye neden olabilecek faktörler şunları içerir:

 • Kan pıhtının anormallikleri
 • Plasentadaki bloke kan akımı
 • Yırtılabilen hatalı biçimlenmiş veya zayıf kan damarları
 • Annede oluşan yüksek veya düşük kan basıncı
 • Anne enfeksiyonu, özellikle pelvik inflamatuar hastalık

Hipoksik iskemik ensefalopati nasıl teşhis edilir?

Hipoksik iskemik ensefalopati şüphesi olduğunda, teşhise yardımcı olmak için beyin görüntüleme teknikleri, özellikle MRi’lar uygulanır. Difüzyon ağırlıklı görüntüleme ve MR spektroskopisi de dahil olmak üzere yeni teknikler, uygun zaman çerçevesinde kullanıldığında etkili olduğu düşünülmektedir. Bu testleri yapmak için doktorlar önce hipoksik iskemik ensefalopatiden şüphelenmelidir. Doğum travmatikse veya fetal inme gibi önemli bir risk faktörünün gebelik sırasında ortaya çıktığı biliniyorsa doğumda HİE şüphesi olabilir. Aksi takdirde, ebeveynler, doktorlar görünür işaretlerin – motor hareket işlevinin bozulması, gelişimsel kilometre taşlarının ertelenmesi ve zaman içinde klinik gözlem yoluyla geciken büyümenin farkına varırlar. Bilişsel gelişim doğru bir şekilde değerlendirildiğinde şiddet düzeyi bildirimi sağlanır.

Bazı işaretler doğumdan kısa süre sonra ortaya çıkabilir. Organ işlev bozukluğu, özellikle kalp, akciğerler, böbrekler, karaciğer ve kan, muhtemel olarak hipoksik iskemik ensefalopatiye işaret eder. Yaşamın ilk 24 saatindeki nöbetler aynı zamanda hipoksik iskemik ensefalopati olasılığını da gösterebilir.

Hipoksik iskemik ensefalopatinin üç seviyesi vardır:

 • hafif
 • orta
 • şiddetli

Beyin felcini taklit eden ve yavaşça ilerleyen çeşitli nörodejeneratif ve metabolik koşulları göz ardı etmemek için dikkatli olunmalıdır.

Hipoksik İskemik Ensefalopati: Tedaviye yatkınlık

Hipoksik iskemik ensefalopatideki tablolar genelinde hasta yatalak ve serebral palsi (CP) yoğun seyreder. İletişim oldukça zayıftır. Göz teması olabilir. Ancak konuşma merkezi de hasarlı olacağından diyalog kurma azdır. Tedavi süreçlerinde Mentamove ile genellikle kasların atrofiye (kas erimesi) gitmesinin önüne geçilebilir ve hızlı zayıflama önlenebilir. Konvansiyonel fizik tedavi programlarında da büyük kas gruplarının atrofiye gitmesine ve spastisitenin azaltılmasına yönelik çalışma programları uygulanır. HIE tablosunda genel yoğunluk bakıma yöneliktir.

Benzer Gönderiler

Bir yanıt yazın