Proloterapi Uygulamaları

Kategoriler SağlıkYayınlanan
proloterapi uygulamaları

Proloterapi Nasıl Etkili Olur?

Proloterapi: Hipertonik, irritan ve proliferatif maddelerin ekleme, tendonlara, ligamentlere enjekte edilmesi esasına dayanır. Hastadan iyi bir anamnez alınmalı uzun ve iyi bir muayene sürecinden sonra, tanı konulmaktadır ve problemli alana, proliferatif madde enjeksiyonları yapılmaktadır. Hastalığın ağırlığına, kronikleşmesine, hastanın tamir mekanizmasının yeterliliğine bağlı olmakla birlikte, genellikle uygulamanın üçüncü haftasından sonra klinik düzelme ve semptomların kaybolduğu gözlenmektedir. Eklem aralığının daraldığı, diz protezi önerilen vakaların radyolojik takiplerinde kıkırdak dokusunun yeniden tamir olduğu ve eklem hareket açısının arttığı, radyolojik düzelme saptandığı bildirilmiştir. Proloterapi morfolojik değişikliklerin olduğu, Artroz, Epikondilit, avaskuler nekroz, gibi kronik ve ağır tablolarda da başarılı olmaktadır.

Proloterapi Uygulama Alanları

– Kas ve tendonların tekrarlayan şişmeler ve ağrılar sonucu işlev yapamadıkları rahatsızlıklar
– Bursit (eklem ve tendonların kayganlığını sağlayan sıvı üreten organlarda inflamasyon)
– Avaskuler nekrozlar( kemik dokunun yetersiz kan akımı nedeniyle nekroze olması)
– Omurgalarda, göğüs kafesinde ve kaburgalarda geçmeyen kas ve ligament ağrıları
– Skolyoz (skolyozda bilinenin aksine ligament inbalansı çok önemli bir sebepdir)
– Tendinit (Tendon ve ligamentlerde iyileşmeyen kronik rahatsızlıklar)
– Ayak bilek, el ilek burkulmaları sonrası geçmeyen ağrılar
– Artroz (eklem kireçlenmeleri, aşınma ve eskimeler)
– Ameliyat sonrası geçmeyen kas, eklem ağrıları
– Temporomandibuler (çene) eklem hipermobilitesi
– Ameliyat sonrası iyileşmeyen bel fıtıkları
– Eklem gevşeklikleri ve güç kaybı (laksite)
– Çeşitli sebeplere bağlı lumbaljiler
– Tetik noktalar(kulunç noktaları)
– Koksidinia (Kuyruk sokumu ağrısı)
– Tenisçi dirseği (epikondilit)
– Kronik boyun ağrıları
– Tekrarlayan sırt ağrıları
– Tekrarlayan bel ağrıları
– Kronik baş ağrıları
– Migren
– Kifoz
– Topuk dikeni
– Osteitis Pubis
– Kondromalazi
– Meniskopati
– Plantar fasitis
– Morton nörinoması
– Fibromiyalji
– Karpal Tunel Sendromu
– Spor yaralamaları
– Siyatik ağrıları
– Metatarsalji
– Erthes hastalığı